Horeca Training Kasteel Terworm

Vandaag zijn wij voor de tweede keer gestart met een driedaagse training, genoemd Horeca Wine Professional. Deze cursus is speciaal voor de horeca ontwikkeld om medewerkers te trainen op het gebied van wijnkennis en het combineren van wijn en spijs.

DOELSTELLING VAN DE CURSUS

Professionalisering van de cursist: verdieping van wijnkennis, wijn-spijskennis en proefvaardigheden.
Verbetering van het wijnadvies aan tafel, waardoor de wijnverkoop toeneemt.
Zichtbaar resultaat direct na de cursus!

LESMETHODE

De lessen zijn kort en intensief en volledig op de praktijk afgestemd.
De opbouw is glashelder en goed gestructureerd.
We sluiten af met een proefexamen en een theoretisch examen.

CURSUSMATERIAAL

Het cursusmateriaal bestaat uit:

lesboek met hand-outs van de power point presentaties
20 proefwijnen
Wijnstudio©aromazon
oefen-examen
examen

PROEFWIJNEN

We gebruiken de wijnen van uw bedrijf, zodat de medewerkers daarover kunnen praten met de gasten.

EXAMEN

De cursus wordt afgesloten met het theoretisch- en proefexamen “Horeca Wijnadviseur"
Het examen bestaat uit:

2 proefnotities: een witte en een rode wijn
2 wijn-spijsadviezen geven
25 multiple choice vragen
3 verkoopcases (open vragen)

VOORBEREIDING OP HET EXAMEN

Het theoretisch examen is gebaseerd op de teksten uit het cursusboek.
Het proefexamen is gebaseerd op de praktische oefeningen tijdens de cursus.